Jdi na obsah Jdi na menu
 Satanistická bible je kniha napsaná Antonem LaVey v roce 1969. To obsahuje sbírku esejů, pozorování a základních satanských rituálů a obrysy LaVey je jedinečná satanská filozofie (ačkoli autor prohlašuje, že je ovlivňován Machiavelli, Aleister Crowley, Friedrich Nietzsche, Ragnar Redbeard, a Ayn Randová mezi ostatními). Kniha slouží hlavně sjednotit někteří univerzálních principů satanské myšlenky, a je ne (a velký) zvážil to být přísný satanský dogmatický kód. Poněkud, to je LaVey je osobní filozofické založení, které tvoří jeho osobní ideologii Satanism.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 3. 5. 2022 16:15)

podniky,z,československa,bývaleho,ale,dopravní,podniky
z,československa,bývaleho,kteři,vlastní,historycký,autobusy
vlastní,i,historycke,tramvaje,vlastni,i,historycke
trolejbusy,musi,věděti,moc,dobře,že,bude
rok,co,rok
draši,udržba,profesionálních
svářeček,a,musi,taky,moc,dobře,věditi
že,bude,rok,co,rok,draší,udržba
ceoček,z,přídavným,zařizenim,a,kdyš,dopravní.podniky
z,československa,bývaleho,jenš,vlastni,historycký,autobus
jenš,vlastni,historycký,trolejbus,jenš,vlastni,historycke,tramvaje
kdyš,budou,kupovat,si,drahe,profesionální,svářečky,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,aji,kdyš,budou,kupovat,si
drahe,ceočka,z,přidavným,zařizenim,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
tak,dopravni,podniky,v,československu,bývalem,miti,nebudou
nato,penize,mit,aby,ziskaly,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,byse,opravovaly,historycke,autobusy,i,opravovaly,byse,historycke
trolejbusy,i,opravovaly,byse,historycke,tramvaje,pro,dopravni
podniky,z,bývaleho,československa,ješ,vlastni,tyto,3,veterány
aby,v,bývalem,arealu.vznikla,firma,ktera,byse,zabývala,opravou
historyckých,autobusu,zabývala,byse,opravou,historyckých,trolejbusu
i,zabývala,byse,opravou,histroyckých,tramvaji,z,bývaleho
československa,ktere,vlastni,dopravní,podniky,z,československa
bávaleho,ale,i,česadaci,v,česku,kteři,vlastní
autobusoveho,veterána,tak,česadaci

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 29. 4. 2022 20:31)

a.kdyby,česadaci,v,česku
kteři,vlastní,autobusoveho
veterána,věděli,že,bude
rok,co,rok,draší,udržba
profesionálnich
svařeček,a,jejich,udržba
profesionálních,svářeček
bude,rok,co,rok,draší,a,kdyby,česadaci
v,česku,věděli,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba
ceoček,z,přídavným,zařizením,tak,by,investovaly
do,firmy,ktera,by,sídlila,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,ktera,byse,zabývala,opravou
historyckých,autobusu,i,opravou,historyckých
trolejbusu,i,opravou,historyckých,tamvaji,jejiš
vlastníkem,jsou,podniky,dopravni

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 27. 4. 2022 19:45)

a,dopraní.podniky,z,československa
bývaleho,aby,ziskaly,bývalý,areal
bastro,ostrava,kde,byse,opravovaly
hystorycke,autobusy,i,opravovaly
byse,hystorycke,trolejbusy,i,opravovaly
byse,hystorycke,tramvaje,pro,dopravní,podniky
z,československa,bývaleho,aby,se,tomu,tak
v,bývalem,arealu,bastro,stalo,tak,dopravní
podniky,z,celeho,československa,tak,dopravní
podniky,z,československa,bývaleho,jenž,vlastní
ty,historycke,autobusy,jenž.historycke,trolejbusy
jenž,vlastní,hystorycke,tramvaje,dopravni,podniky
z,československa,bývaleho,aby,toho,dosáhly,musi
věděti,že,bude,rok,co,rok,draší,láhve,do,ceoček
a,kdyš,budou,kupovat,si,rok,co,rok,draší,láhve
do,ceoček,tak,nebudou,mit,nato,aby,vznikla
firma,zabývajici,se,opravou,hystoryckých.autobusu
zabyvajici,se,opravou,historyckých,trolejbusu
zabývajici,se,opravou,historyckých,tramvaji,pro
dopravní,podniky,z,bývaleho,československa
i,pro,technická,musea,z,československa,bývaleho
jenž,vlastni,hystorycke,autobusy,i,vlastni,hytorycke
trolejbusy,i,valastni,hystorycke,tramvaje,technicka,musea
z,československa,bývaleho

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 27. 4. 2022 19:17)

ale,i,dopravní,podniky,z,československa
bývaleho,kteři,vlastni,autobusoveho
veterána,a,vlastní,i,trolejbusoveho,veterána
vlastni,i,tramvajoveho,veterána,dopravni
podniky,z,československa,bývaleho,jsetli
budou,kupovat,si,drahe,profesionální
svářečky,drahe,jejiš,udržba,budě,rok,čo,rok,draši
a,dopravní,podniky,z,československa
bývaleho,jestli,budou,kupovat,si,draha,ceočka
z,přídavným,zařizenim,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
tak,dopravní,podniky,z,československa,bývaleho
jenž,vlastni,ty,tři,jmenovane,veterány,nebudou,mýti
nato,aby,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,zřidily
si,firmu,která,by,opravovala,hystorycke,autobusy
aji,by,opravovala,by,hystorycke,trolejbusy
aji,by,opravovala,by,hystorycke,tramvaje,pro,dopravni
podniky,z,československa,bývaleho,jenž,tyto
tři,veterány,dopavní,podniky,z,československa
bývaleho,vlastni,ale,dopravní,podniky,z,československa
bývaleho,musí,vědět,že,bude,rok,co,rok,draší,udržba
profesionálních,svařeček,drahých,a,že,bude
rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
drahých,takže,dopravní,podniky,z,československa
bývaleho,nebudou,mít,nato,aby,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,vznikla,firma,ktera,by,proně,opravovala
historycke,autobusy,i,opravovala,by,historycke,trolejbusy
i,opravovala,by,historycke,tramvaje,pro,dopravní,podniky
z,československa,bývaleho,ale,aby,tohose,docílilo,aby
v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,se,opravovaly,historycke
autobusy,i,opravovaly,byse,hystorycke,trolejbusy,i,opravovaly
byse,historycke,tramvaje,pro,dopravni,podniky,z,československa
bývaleho,tak,musi,dopravní,podniky,z,československa.bývaleho
vědět,to,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,těchto,dvou,jmenovaných
svařeček,a,dopravní,podniky,z,československa
bývaleho,maji,aji,napsaný,koncept,jak,ušetřit.ve
svařováni,aby,ziskaly,bývalý,atral,bastro,ostrava

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 25. 4. 2022 15:20)

kde,byse.opravovaly.historycke
autobusy,pro,česadaky,z,česka
ktere,historycke,autobusy
česadaci,z,česka,vlastní
ale,česadaci,z,česka,kteři,vlastni,autobusy
historycke,v,česku,musi,věděti,moc
dobře,že,budě,rok,čo,rok,draši,udržba,profesionálních
svářeček,aji,bude,rok,co,rok,draší,udržba,ceoček,z,přídavným
zařizením,budě,rok,čo,rok,draši,a,kdyš,česadaci,z,česka,kteři
vlastní,autobusoveho,veterána,si,budou,kupovat
drahe,profesionální,svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
aji,kdyš,budou,kupovat,si,ceočka,z,přidavným,zařizením,jejiš
udržba,budě,rok,co,rok,draši,tak,česadaci,v,česku,kteři
vlastní,historycký,autobusy,nebudou,mit,nato,aby,ziskaly
bývalý,areal,bastro,ostrava,kde,by,opravovaly,historycke
autobusy,sve,ono,by,snad,nevznikila,firma,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,ktera,by,opravovala,historycke,autobusy,ktere
vlastni,česadaci,z,česka,aby,toto,firma,vznikla,tak,česadaci
z,česka,kteři,vlastni,autobusove,veterány,musi,moc,dobře
věděti,že,nákup,lahvi,do,ceoček,bude,rok,co,rok,draší.jinak,by
v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,nevznikla,firma,ktera
by,česadakum,v,česku,opravovala,autobusove,veterány
ktere,česadaci,v,česku,vlastni,aby,tato,firma,vznikla
tak,česadaci,v,česku,kteři,vlastni,autobusoveho,veterána
musi,věděti,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draší,nákup,láhvi
do,ceoček,a,kdyš,česadaci,v,česku,kteři,vlastni,autobusoveho
veterána,si,budou,kupovat,rok,co,rok,draši,láhve,do,ceoček
jejiš,nákup,bude,rok,co,rok,draší,tak,v,bývalem,arealu,bastro
nemohla,vzniknouti,firma,která,by,opravovala,hystorycke
autobusy,v,česku,pro,česadaky,v,česku,jsem,napsal,
i,koncept,jak,by,česadaci,ušetřily,ve,svařováni
aby,vznikla,firma,která,by,pro,česadaky,z,česka
kteři,vlastni,autobusoveho,veterána,aby,ta,firma
pro,česadaky,z,česka,kteři,vlastni,autobusoveho,veterána,opravovat
mohla,tento,koncept,je,i,pro,dopravní,podniky,z,československa
bývaleho,kteři,vlastni,autobusoveho,veterána,vlastni,aji,trolejbusoveho
veterána,vlastni,i,tramvajoveho,veterána

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 24. 4. 2022 15:23)

tak,by,už,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
česadečka,opravovala,ktere,vlastni,hystorycký
autobus,tak,by,česadečka,v,česku,ktere
vlastni,hystorycký,autobusy,tak
by,dobře,věděla,že,udržba
profesionálních,svařeček
bude,rok,co,rok,draši,aji,že,budě,rok,čo,rok,draší
udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením,budě
rok,čo,rok,draší,aby,česadečka,v,česku
věděla,že,budě,rok,čo,rok,draší,udržba
těchto,dvou,jmenovaných,svařeček,jejiš
udržba,bude,rok,čo,rok,draší,a,kdyš,česadaci
v,česku,kteři,vlastni,autobusoveho,veterána
si,budou,,kupovat,ty,dvě,jmenovane,svářečky,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,nebudou,mit,nato
aby,si,koupily,areal,byvaleho,arealu,bastro,ostrava
kde,by,česadaci,kteři,vlastni,autobusove,veterány
byje,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,opravovaly
a,česadaci,v,česku,kteři,vlastni,autobusove
veterány,musi,vědět,ž,bude,rok,co,rok,draší
nákup,láhví,do,ceoček,kdyš,budou,kupovat
drahe,láhve,česadaci,v,česku,kteři,vlastni
autbusoveho,veterána,nebudou,mit,nato,aby
ziskaly,bývaly,areal,bastro,ostrava,kde,by,opravovaly
by,autobusove,veterány,sve,a,toby,byla,chba,velka
kdyby,to,česadaci,sčeska,neziskaly,bývalý,areal,bastro,ostrava

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 23. 4. 2022 19:27)

aji,česadaci,v,česku,ví,moc
dobře,že,,že,budě
rok,čo,rok,draši,nákup
láhví,do,céoček,budě
rok,čo,rok,draši
a,česadaci,v,česku,,kdyby
se,řidily,podle,tohoto
konceptu,který,jesem,napsal,mohlo,býti
zachráněno,hodně,autobusu,z,podniku,česad
ktere,mohly,býti,historyckými,veterany,podnik,česad
mohl,mit,vice,historyckých,autobusu,ale,jsou,česadečka
v,česku,ktere,autobusoveho,veterana,mají,ale,musi,vědět
dobře,že,bude,rok,co,rok,draší,udržba,profesionálních
svářeček,a,museji,moc,dobře,věděti,že,budě
rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přídavnýnm,zařizenim
a,kdyš,některá,česadečka,v,česku,ktere,vlastni
autobusoveho,veterána,budou,kupovat,si
drahe,profesionální,svářečky,jejiš.udržba
budě,rok,čo,rok,draší,aji,budě,rok,čo,rok,draši
udržba,ceoček,z,z,přidavným,zařizenim,jejiš
udržba,budě,rok,čo,rok,draší,tak,česadečka
v,česku,ktere,vlastní,autobsoveho,veterana
nebudou,mit,nato,aby,si,koupily
bývaly,areal,bastro,ostrava,kde,byse
opravovaly,historycke,autobusy,opravovaly
byse,historycke,trolejbusy,i,opravovaly,byse
historycke,tramvaje,pro,dopravní,podniky,z,bývaleho
československa,ktere,tyto,tři,historycke,veterány
historycke,autobusy,a,historycke,trolejbusy,a,historycke
tramvaje,vlastni,to,tedy,dopravní,podniky,z,českoslovrenska
bývaleho,ale,dopravni,podniky,z,československa
bývaleho,musi,vědět,že,budě,rok,čo,rok,draši,udržba
profesionálních,svářeček,aji,musi,věděti,že,budě
rok,čo,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
tak,dopravni,podniky,z,československa
bývaleho,nebudou,mit,nato,aby,vznikl,v,bývalem
arealu,bastro,ostrava,závod,kde,byse,opravovaly
historycke,autobusy,i,opravovaly,byse,historycke
trolejbusy,i,opravovaly,byse,historycke,tramvaje
a,dopravní,podniky,z,československa,bývaleho
musi,vědět,dobře,že,nákup,láhví,do,ceoček,budě
rok,čo,rok,draši,jinak,bývalý,areal,bastro,ostrava
nato,mýti,penize,nebudou,aby,v,bývalem,arealu,bastro
ostrava,se,opravovaly,historycke,autobusy,i,aji,v,bývalem
arealu,bastro,ostrava,byse,opravovaly,historycke,trolejbusy
aji,aby,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,se,opravovaly
historycke,tramvaje,pro,dopavni,podniky,z,československa
bývaleho,kdyby,česadečka,některa,v,česku,která
vlastní,autobusoveho,veterána,si,nekupovala
drahe,profesionální,svářečky,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draši,a,kdyby,si,česadečka
některa,v,česku,ktere,vlastní,autobusoveho,veterana
věděla,že,budě,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
rok,co,rok,draši

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 22. 4. 2022 20:29)

amo,kdyby.,česad,firma.v,česku
ušetřila,ve
svařováni,kdyby,si,postavila
za,1,dynamo,,svářečku
výroby,domáci,ad,použitelná
je,ku,svařováni,za,2,byse,postavila
svářečka,z,elektro,motoru,výroby,domáci
ad,použitelná,je,ku,svařováni,za.3
byse,mohl,postavit,svařovaci,usměrnovač
výroby,domáci,ad,použitelný,je,ku,svařováni
za,4,by,mohly,česadaci,v,česku,kteři
vlastní,autobusoveho,veterána
by,mohly,přejit,česadaci,na,svařovací
inventory,ale,pozor,ad,česadaci,kteři,vlastni
autobusoveho,veterána,ad,si,zjistí,jestli
udržba,svařovacích,veteránu,něbudě
rok,čo,rok,draší,za,5,bysi,mohly
česadaci,postavit,ceočko,výroby,domáci
ad,použitelne,ku,svařováni,za,6
byse,mohla,postavit,dynamo,svářečka
z,benzinovým,motorem,výroby,domáci
ad,použitelná,je,ku,svařováni,za,7
byse,mohla,postavit,dynamo,svářečka
z,dezlovým,motorem,výroby,domáci,ad,použitelná,je
ku,svařováni,za,8,byse,mohlo,postavit,svařovaci,soustroji
výroby,domáci,ad,použitelne,je,ku,svařováni
tento,koncept,je,vhodny,pro,česadaky,v,česku,ktere,vlastni
autobusoveho,veterána,kdyby,česadaci,v,česku
věděli,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionálních
svářeček,aji,že,bude,rok,čo,rok,draší,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizen
im

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 21. 4. 2022 16:39)

přstně,jeto,u,česadáku
kdyby,si,nekupovaly.drahe,profesionální
svářečky,jejiš,udržba,budě,rok,čo,rok,draši
a,kdyby,česadaci,si,nekupovaly,drahe
ceočka,z,přídavným,zařizenim,ajejiš,udržba
budě,rok,čo,rok,draši,bylo,by,zachraněno
dosti,hystoryckých,autobusu,z,česka,proč
tomu,tak,neni,protože,podnik,česad,si,kupuje
drahe.profesionální,svářečky,jejiš,udržba,budě,rok,čo,rok,draši
aji,si,,česadaci,v,česku,uvědomujou,že,budě,rok,co,rok,draši
udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,kdyby,česadaci,v,česku
si,za.1.postavily,dynamo,svářečku,výroby,domáci,ad,použitelná
je,ku,svařovani,za,2,kdyby,postavila,se,svařečka.z,elektro,motoru
výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařovani,za,3,byse,postavil,svařovaci
usměrnovač,výroby,domáci,ad,použitelný,je,ku,svařováni
za,4,bysi,česadaci,mohly,přejit,na,svařovací,inventor
ale,pozor,ad,česadaci,si,zjisti,jestli,udržba,svařovacich
inventoru,něbudě,rok,čo,rok,draši,za,5,byse,postavila,ceočko
svařečka,výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařováni
za,6,byse,postavila,dynamo,svářečka,z,benzinovým
motorem,výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařovani
za,7,byse,postavila,dynamo,svářečka,z,dezlovým,motorem
výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařování
za,8,byse,postavilo,svařovaci,soustroji
výroby,domáci,ad,použitene,je,ku,svařovani
kdyby,se,česadečka,v,česku,takhle,,si,v,roce.1990
nekupovaly,drahe,profesionální,svářečky,jejiš
udržba,budě,rok,čo,rok,draši,aji,kdyby,česadečka
v,česku,si,nekupovaly,drahe,ceočka,z,přidavným,zařizenim
jejiš,udržba,budě,rok,čo,ro,draši,tak,česadaci,v,česku
mohly,mit,zachraněne,autobusy,ktere,mohly,býti,hystoryckými
veterány

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 20. 4. 2022 17:18)

našlo,hodně.lidí,bývalých,zaměstnancu,bastro
ostrava,kteři,jsou,v,před,duchodovem,věku
i,našlo,by,práci,hodně,mladých,lidi
ze,severni,moravy,i,našlo,by,hodně
mladych,lidi,práci,kdyby,tato,firma,vznikla
a,opravovala,by,hystorycke,autobusy
opravovala,by,historycke,tramvaje,opravovala
by,historycke,trolejbusy,pro,dopravni,podniky,podmiky
z,československa,bývaleho,ktere,tyto,hystorycke,autobusy
i,historycke,trolejbusy,i,historycke,tramvaje,vlastni,dopravni
podniky,z,československa,bývaleho,musi,moc,dobře,vědět
že,budě,rok,čo,rok,draší,udržba,profesionálních,svářeček
aji,že,budě,rok,čo,rok,draší,udržba,ceoček,z,přídavným,zařizením
kdyš,dopravní,podniky,v,československu
byvalem,budou,kupovat,si,dvě,svařečky
co,jsem,jmenoval,a,jejiš,udržba,budě,rok,čo,rok,draší
tak,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,nemuže,vzniknouti
firma,ktera,byse,zabývala,opravou,historyckých
autobusu,aji,byse,zabývala,opravou,historyckých,trolejbusu
i,zabývala,byse,opravou,historyckých,tramvaji,pro
dopravní,podniky,z,československa,bývaleho,ktere
tyto,tři,veterány,vlastni,a,dopravní,podniky,z,československa
bývaleho,ktere,vlastni,historycke,tramvaje,vlastni,i,hystorycke
trolejbusy,vlastni,i,hystorycke,autobusy,dopravní,podniky
z,československa,bývaleho,musí,věděti,že,budě,rok,čo,rok
draší,nákup,láhvi,do,ceoček,jenž,cena,láhví,nákupu
láhvi,do,ceoček,poroste,a,dopravi,podniky,z,československa
bývaleho,nemužou,zřidit,dilny,ktere,byse,zabývaly,opravou
historyckých,autobusu,i,zabývaly,byse,opravou,historyckých
tramvaji,i,zabývaly,byse,opravou,historyckých,trolejbusu
pro,dopravni,podniky,z,československa,bývaleho,dyt
dote,firmy,byse,vozily,historycke,autobusy,i,historycke
trolejbusy,i,hystorycke,tramvaje,ze,zahraniči

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 19. 4. 2022 15:52)

proto,jsem,napsal,koncept,pro,dopravní
podniky,ktere,vlastni,hystorycke.autobusy
vlastni.hystorycke,trolejbusy
vlastni,hystorycke,tramvaje
dopravni,podniky,z,československa
bývaleho,kdyš,.vi,moc,dobře
že,bude,udržba,drahých,profesionálních
svářeček,aji,dopravni,podniky,v,československu
bývalem,moc,dobře,vi,že,budě,rok,čo,rok,draší
udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením.jejiš,udržba,budě
rok,čo,rok,draší,a,kdyš,dopravni,podniky,z,československa
bývaleho,budou,kupovat,si,ty,dvě,drahe,svářečky,jmenovane
jejiš,udržba,budě,rok,čo,rok,draší,tak,dopravní,podniky
z,československa,nebudou,mit,nato,aby,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,vznikla.firma,která,by,dopravním,podnikum
z,československa,bývaleho,opravovala,hystorycke,autobusy
i,zabývala,byse,opravou,hystoryckých,tramvaji
i,zabývala,byse,opravou,historyckých,trolejbusu
jenž,by,tato,firma,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,opravovala
historycke,autobusy,i,opravovala,by,historycke,trolejbusy
i,opravovala,by,historycke,tramvaje,pro,dopravni,podniky
z,československa,bývaleho,kde,by,praci,kdyby,tato,firma,vznikla

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 19. 4. 2022 15:17)

za.1,dymamo,svářečku
výroby,domáci,ad,použitelná
je,ku,svařování,za,2,byse,mohla
postavit,svářečka,z,elektro,motoru
výroby,domáci,ad,použitelná,je
ku,svařováni,za,3,byse,mohl,postavit
svařovaci,usměrnovač,výroby,domáci,ad,použitelný
je,ku,svařováni,za,4,by,dopravní.,podniky,ktere,vlastni
historycke,autobusy,vlastni,i,hystorycke,tramvaje,vlastni
i,historycke,trolejbusy,by,dopravní,podniky,z,československa
bývaleho,by,mohly,přejit,na,svařovaci,inventory,ale,ad
si,zjistí,jestli,udržba,svařovacích,inventoru,nebudě,rok,čo,rok
draši
za,5,byse,mohlo,postavit
ceočko,výroby,domáci,ad,použitelne
je,ku,svařování,za,6,byse,mohla,postavit
dynamo,svářečka,z,benzinovým,motorem
výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařování
za,7,byse,mohlo,postavit,dynamo,svařečka,z,dezlovým
motorem,vyroby,domáci,ad,použitená,je,ku,svařování
za,8,byse,mohlo,postavit,svařovaci,soustroji,výroby,domáci
ad,použitelne,je,ku,svařováni

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 12. 4. 2022 20:27)

která,by,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava.opravovala
historycke,autobusy,provaděla,by,opravy,historyckých
tramvaji,i,provaděla,by,opravy,historyckých,trolejbusu
pro,dopravni,podniky,ktere,vlastni,autobusoveho,veterána
aji,vlastni,trolejbusoveho,veterána,aji,vlastni
tramvajoveho,veterána,aji,vlastni,tramvajoveho
veterána,dopravni,podniky,z,bývaleho,československa
ale,dopravni,podniky,z,československa,bývaleho
aby,ziskali,bývalý,areal,bastro,ostrava,kde,by,vznikla,firma
ktera,byse,zabývala,opravou,historyckých,autobusu
i,opravou,historyckých,trolejbusu,i,opravou,historyckých,tramvaji
pro,dopravni,podniky,z,československa,bývaleho,tak,ty,dopravní
podniky,z,československa,aby,ziskaly,bývalý,areal,bastro
kde,byse,opravovaly,historycke,autobusy,i,opravovaly,byse,historycke
trolejbusy,opravovaly,byse,historycke,tramvaje,pro,dopravní
podniky,z,československa,bývaleho,ale,dopravni,podniky
z,československa,bývaleho,musi,moc,dobře,vědět
že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionélnich.svařeček
bude,rok,co,rok,draši,a,musi,věděti,dopravní
podniky,z,československa,bývaleho,věděti
že,budě,rok,čo,rok,draší,udržba,ceoček,z,přidavným
zařizenim,a,ad,dopravni,podniky,z,československa
bývaleho,ad,dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draši
udržba,dvou,jmenovaných,svářeček,a,kdyš
budou,si,ty,dvě,svářečky,jmenovane
dopravni,podniky,z,československa,bývaleho.kupovat
jenž.udržba,jmenovaných,dvou,svářeček,bude,rok,co,rok,draši
tak,dopravní,podniky,z,československa,bývaleho,nebudou
mit,nato,aby,ziskaly,bývalý,areal,bastro
ostrava,kde,by,vznikla,firma
v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
kde,byse,opravovaly,historycke
tramvaje,i,opravovaly,byse,historycke
trolejbusy,i,opravovaly,byse,historycke,autobusy,
aby,toho,dopravni,podniky,z,československa
bývaleho,dosahly,musi,postavit,si,za

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 11. 4. 2022 14:38)

z,československa,bývaleho
ty,dopravní,podniky,ktere
vlastni,autobusoveho,vtererána
i,trolejbusoveho,veterána,i,tramvajoveho
veterana,tak,dopravni,podniky,z,československa
bývaleho,musi,moc,dobře,vědět,dopravni
podniky,z,československa,bývaleho,musi,doprani,podniky
ktere,vlastni,autobusoveho.veterána,vlastni,i,trolejbusoveho,veterána
vlastni,i,tramvajoveho,veterána,dopravní,podniky,z,československa
bývaleho,aby,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,zařidily,firmu
ktera,byse,zabývala,opravou,historyckých,autobusu
i,opravou,historyckých,trolejbusu,i,opravou,historyckých
tramvaji,tak,dopravni,podniky,jenž,vlastni,historycke
autobusy,vlastni,i,historycke,trolejbusy,vlastni,i,historycke
tramvaje,dopravni,podniky,ktere,se,nachazeji,v,československu
bývalem,museli,by,ony,jmenovane,dopravni,podniky
z,československa,bývaleho,jenž,vlastni,hystorycke,autobusy
jenž,vlastni,historycke,tramvaje,jenž,vlastni,historycke,trolejbusy
dopravni,podniky,z,československa,bývaleho,jenž,musi,moc
dobře,věděti,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionálnich
svářeček,aji,moc,musi,vědět,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček
z,přidavným,zařizenim,dopravní,podniky,ktere,se,nachazeji,na,uzemi
bývaleho.československa,dopravní,podniky,jmenovane
ktere,vlastni,autobisove,veterány,i,vlastni,trolejbusove,veterany
i,vlastni,tramvajove,veterány,dopravni,podniky,ktere,se,nachazeji
na,uzemi,bývaleho,československa,dopravni,podniky
co,jsem,je,tu,jmenoval,kdyš,budou,kupovat,si,drahe,profesionální
svařečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši,a,když,budou
kupovat,si,ceočka,draha,z,přidavným,zařizenim,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draši,tak,dopravni,podniky,v,československu
bývalem,nebudou,mit,nato,aby,se,zřidila,firma,ktera
by,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,by,opravovala,historycke
autobusy,aji,by,opravovala,historycke,trolejbusy,i,opravovala,by
historycke,tramvaje,pro,dopravni,podniky,z,československa
bývaleho,aby,dopravni,podniky,v,československu,bývalem
v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,zařidily,firmu,na,opravu
historyckých,autobusu,aji,byse,provaděla,oprava,hitoryckých,tramvaji
i,provaděla,byse,oprava,historyckých,trolejbusu,pro,dopravní
podniky,z,československa,bývaleho,tak,by,jmenovane
dopravni,podniky,v,československu,bývalem,aby,do,cilily,toho
žeby,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,by,vznika,firma

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 10. 4. 2022 18:50)

by,museli,přestat,kupovat
drahe,profesionálni
svařečky,,jejiš
udržba,budě
rok,čo,rok,draši
aji,budě,rok,čo
rok,draši,udržba,ceoček,z,přídavným
zařizenim,i,nákup,láhví,do,ceoček,budš,dopravní
podniky

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 10. 4. 2022 18:43)

ano.dopravní.podniky,v,československu
bývalem,dělaji,chybu,tu
jak,upřestnil,soudruh.lavrenti,lavrenti
berja,dymytryevič.eunch.květoslava
sergej.květoslav,bábrlenko.narozený,1951
věk,dožity.71,trpici,slabými,autistyckými
zachvaty,,občas,ma,i,zachvaty,těžke,,trpi
fekální,ínkontineci,trpi,močovou.inkontinenci
jak,soudruh,lavrenti,berja,dymytryevič,sergej,unuch
květoslava,bábrlenko,.od,svých,4,tedy,přestně,od,roku,1955
žije,z,obřizkou,jak,bábrlenko.řekl,že,v,bývalem,československu
dopravni,podniky,ktere,vlastni,autobusove,veterany,vlastni
i,tramvajove,veterány.vlastni,trolejbusove,veterány,dopravni
podniky,z,československa,bývaleho,vi,moc,dobře,že,bude
rok,co,rok,draši,udržba.profesionálnich,svářeček,aji,dopravni
podniky,v,československu,bývalem,ktere,vlastni,historycke
autobusy,i,historycke,trolejbusy,i,historycke,tramvaje
vi,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným
zařizenim,a,kdyš,dopravní.podniky,z,československa
bývaleho,by,,mohly,mit,bývalý,areal,bastro.kde,byse,zřidily
dilny,na,opravu,hystoryckých,autobusu,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,byse,zřidily,dilny,zabývajici,se,opravou,hystoryckých
autobusu.i,zabývaly,byse,opravo,historyckých,tramvaji
i,opravou,historyckých,trolejbusu,k,tomu,aby,seten,záměr
povedl,dopravi,podniky,z,československa,bývaleho

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 7. 4. 2022 17:21)

už,jsme,mluvily,o,bývalem,arealu
bastro.ostrava
jak,byse,bývalý
areal,bastro,ostrava
dal,využiti,z,návehem,přišel,soudruh
lavrenti,sergej,berja,dymytryevič,eunuch
sergej,květoslava,bábrlenko,narozený,1951
věk,dožity,71,let,od,mládi,trpici,slabými
autystickými,zachvat,někdy,pry,jeho,autystycký
zachvat,silný,tak,kolik,v,československu
bývalem,je,dopravnich,podniku,ktere,vlastni,historycke
autobusy,vlastni,historycke,tramvaje,a,vlastni,i,historycke.trolejbusy
nevyhodou,dopravnich,podniku,kteři,vlastni,historycke,tramvaje
i,hystorrycke,trolejbusy,i,historycke,autobusy,je,toto,že,kupujou
si,drahe,profesionálni,svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
aji,že,si,kupujou,drahe,ceočka,z,přidavným,zařizenim

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 31. 3. 2022 17:41)

si,koupily,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,česke,dráhy,udělaly,dilny
sve,byla,byto,šance,pro,bývale
bastraky,v,před,duchodovem,věku
byla,byto,šance,pro,mlade,lidi
ze,severomoravskeho,kraje,i,pro,lidi
z,ukrajny,kteři,maji,strach,že,vznikne
nový,sovětský,svaz,myslim,si,že,v,bývalem
arealu,bastro,ostrava,kdyby,česke,dráhy
v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,bysi,udělali
dilny,česke,drahy,ta,myslim,si,demokratycky
tohlens,to,osud,bývaleho,arealu,bastro,ostrava
bude,do,budoucna,vyřešený,děkuji,za,pozornost

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 31. 3. 2022 17:20)

zvnikne,sovětský,svaz,řekl,soudrh,ludvík,felix,edmundovič
eunuch,džeržinský,narozený,12,1959,bytem,šenov
kaštanová,1288,okres,ostrava,trpici,autismem,a,fekálni
inkontinenci,trpici,azpergrovým,,sindromem,a,trpici,inkontinenci
močovou,a,trpici,turetovým,sindromem,že,křiči
zařizneme,slepici,a,trpíci,daunovým,sindromem
a,trpíci,polucema,jak,džežinský,uvedl,šenov,kaštanová,1288
šenov,u,ostravy,uvedl,kdyby,česke,drahy,věděli,že,bude
rok,co,rok,draši,udržba,profesionálních,svařeček,aji
kdyby,česke,dráhy,věděli,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba
ceoček,z,přidavným,zařizením,a,kdyš,česke,drahy,budou,si
kupovat,ty,dvě,svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
a,kdyš,česke,drahy,si,budou,kupovat,plynove,lahve,do
ceoček,jenže,česke,dráhy,si,musi,uvědomit
že,nákup,lahvi,do,ceoček,bude,rok,co,rok,draší
a,kdyš,česke,drahy,budou,si,kpovat,tyto,dvě,svařečky
jejiš,udržba,.těchto,dvou,svařeček,jmenovaných
bude,rok,co,rok,draši,aji,nákup,lahvi,do,ceoček,bude
rok,co,rok,draši,tak,česke,dráhy,nebudou,mit,nato
aby,si,koupily,bývalý,areal,bastro,ostrava,jenž,bysi
česke,drahy,udělali,bysi,v,bývalem,arealu,bastro
ostrava,bysi,česke,dráhy,bysi,udělali,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,svoje,dilny,byla,byto,šance,pro,bývale
bastraky,v,před,duchodovem,věku,i,byla,byto,šance,i
pro.mlade,lidi,ze,severo,moravskeho,kraje,i,šance
pro,lidi,z,ukrajnska,kteři,maji,strach.že,vznikne
sovětský,svaz,vim,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
posobi,male,firmy,ale,ten,nájem,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,bude,rok,co,rok,draši,a,ty.firmy
mužou,kdykoliv,zkončit,myslim,si,kdyby
česke,drahy

bastro

(ing,zdeněk,volfl, 31. 3. 2022 14:20)

ano,jak,řekl,soudruh,ludvik,felix,edmudovič,eunuch,džeržinský
bytem,šenov,kaštanová,1288.okres,ostrava
narozený,12.1959,trpícim,autismem,.a,fekalni,inkontineci
a,trpíci,azpergrovým,sindromem,řekl,že,česke,drahy
moc,dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionálních
svařeček,aji,česke,drahy,moc,,dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draši
udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,a,kdyš,česke
dráhy,si,budou,kupovat,ty,dvě,drahe,svařečky,co,jsem,jmenoval
tak,nebudou,mit,česke,dráhy,nato,aby,ziskaly,bývalý,areal,bastro
ostrava,kde,česke,dráhy,by,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
by,udělali,bysi,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,česke,dráhy
dilny,ktere,by,sídlily,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
zaměstnani,by,uvitali,bývalí,bastraci,v,před,duchodovem,věku
hodně,mladých,lidi,ze,severo,moravskeho,kraje
by,našlo,práci,a,hodně,dělniku,z,ukrajinska
kteři,přišly,ze,strachu,že,vznikne,sovětský,svaz
a,,česke,dráhy,kdyby,si,zřidily,v,bývalem,arealu
bastro,zřidily,svoje,dílny,vite,kolik,dělniku
z,ukrajiny,kteři,odešly,ze,strachu,že


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »